Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility, neboli Společenská odpovědnost firem je termín, který se v podnikatelském prostředí skloňuje stále častěji. Někdy se k němu navíc přidává dovětek nový faktor firemní konkurenceschopnosti. Zajímá Vás proč?

Společenská odpovědnost firem je dobrovolný akt, jímž se firmy zavazují k ohleduplnému chování k životnímu prostředí a společnosti, v rámci kterých fungují.

V čem CSR pomůže Vaší firmě?

Jasně se vymezit vůči konkurenci. Etablovat se jako progresivní firma. A zajistit si klíčový aspekt úspěsného podnikání, důvěru svých zákazníků.

V dnešní době, kdy na nás doléhají nejen důsledky nedávno proběhlé krize hospodářské, ale neustále probíhající krize ekologické a duchovní, se navíc implementace ekologických, etických a sociálních hledisek do každodenního provozu firmy stávají nutností. Nutností, která nepředstavuje ohrožení, ale naopak nové příležitosti.

Potvrzují to hospodářské výsledky z nedávné recese. Ukazují, že spotřebitelé navzdory očekáváním i během minulých dvou let zachovali věrnost výrobkům, obsahujícím trvalé hodnoty jako jsou ekologická výroba, snižování spotřeby energie při výrobě i využívání výrobku, pozitivní sociální efekt, trvalá udržitelnost, zdravotní efekt pro spotřebitele a další. Trh s BIO/EKO/FAIRTRADE výrobky v tomto období ve skutečnosti dokonce rostl. Právě v této době se lidé totiž nejvíce učí uvažovat  nad tím, co za vynaložené peníze dostávají a většina lidí ve vyspělých zemích jednoduše již pochopila, že přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné. "Zelené myšlení", je dnes prostě in. Je to nový globální trend.

Správná chvíle je nyní

Nečekejte "na potom", chopte se příležitosti nyní! Právě nyní je doba, která Vám nabízí příležitost stát se leadrem ve svém oboru. Buďte těmi, kteří stáli na počátku. Buďte těmi, kteří určují směřování ostatním. Těmi, které ostatní následují.

"Úspěšní se inspirují budoucností"

Jak Vám můžeme pomoci my?

Využijte stále rostoucí popularity biotextilu a doplňte jím své výrobky, služby či interní procesy. Deklarujte jím jasně a srozumitelně svou podporu šetrnému užívání přírodních zdrojů a trvalé uržitelnosti a získejte (či potvrďte) image firmy, která je vždy o krok před ostatními. Těžte z vynikající kvality našich pečlivě vybíraných materiálů, snadno rozpoznatelné na první pohled a dotek a přitáhněte pozornost již jen jejich estetickými kvalitami.

Jaké možnosti nabízíme? Čtěte dále...