Zajímavé odkazy

Stránky jsou optimalizovány pro Firefox a Operu. Pro správné fungování obchodu je třeba mít zapnuty cookies.

Přátelé, partneři a zajímavé odkazy

Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Firefox a Opera.

Pro správné fungování obchodu je třeba mít zapnuty cookies.

Průvodce biotextilními certifikáty

Co znamenají textilní značky a certifikáty, které nejčastěji potkáte v českých obchodech?

Mezi kvalitou, kterou garantují jednotlivé textilní certifikáty jsou tak značné rozdíly, že by Vás to až překvapilo. Minimální požadovaný podíl bio příze se totiž pohybuje od 5 po 95 %. A proto nemusí být výjimkou situace, kdy si zákazník zakoupí oblečení z regálu označeného "biobavlna", a pak si říká, že to vlastně ani není rozdíl...

Biotextilní trh je totiž poměrně mladý, a evropské, potažmo české úřady pro něj ještě nestačily zpracovat standardy. V současnosti se tak můžeme opírat jen o zahraniční či soukromé korporátní značky a certifikáty, mezi nimiž existují právě zmíněné rozdíly. Světlým bodem mezi mnoha rozličnými certifikáty představuje mezinárodní standard GOTS, jenž vznikl ze snahy o sjednocení a transparenost biotextilního trhu. Jako některé další má v sobě zakotveny navíc i požadavky na bezpečné, zdravé pracovní prostředí a sociální péči.

 

 

Co se tváří jako biotextilní certifikace, ale není:

Oeko-Tex Standard 100

Oeko-Tex Standard 100 naleznete na českých pultech snad nejčastěji. Nejde o bio certifikát, ale ze zdravotního hlediska již znamená určitý posun oproti standardům platné české a evropské legislativy. Garantuje, že zboží bylo testováno na chemikálie, které jsou nebezpečné lidskému zdraví. Nijak tedy nezohledňuje podmínky pěstování ani následného zpracování materiálu - látky certifikované Oeko-Tex mohou pocházet z továren s nelidskými pracovními podmínkami, které zamořují své okolí toxickými chemikáliemi z výroby. Normy tohoto certifikátu omezují maximální obsah (nechrání tedy úplně) formaldehydu, kyselých nebo alkalických chemikálií, pesticidů, konzervačních látek jako jsou PCP, těžkých kovů , karcinogenních barviv a dalších chemických látek. Textil označený tímto logem by také měl mít pokožce vhodnou hodnotu pH. Tento standard má však nesrovnatelně benevolentnější požadavky oproti biotextilní certifikaci.

Organic cotton

Toto logo u nás potkáte také velmi často. Jedná se o privátní obchodní značku americké neziskové společnosti Textile Exchange, která se zaměřuje na zvýšení udržitelnosti světového textilního průmyslu. Nejedná se o logo biotextilní certifikace, negarantuje žádný podíl biobavlny v konečném výrobku, ani způsob zpracovávání a pracovní podmínky při výrobě. Cílem obchodní značky je pouze upozorňovat spotřebitele na existenci biobavlny! Značku mohou používat pouze členové organizace. V České republice jsou pod obchodní značkou Organic Cotton prodávány výrobky některých velkých oděvních řetězců.

 

 

Biotextilní certifikace:

Global Organic Textile Standard (GOTS)

První skutečný bio certifikát v našem seznamu. Tento mezinárodní standard má v sobě zakotveny etické a ekologické požadavky od semínka, přes pěstování, textilní zpracování, balení až po distribuci. Zajišťuje nejen přísnou kontrolu výroby z ekologického hlediska, ale také dodržování sociálních podmínek ve výrobě v souladu s Fair Trade, a je tedy nejlepším vodítkem, pokud hledáte kvalitu a čistotu ve všech ohledech. Certifikace GOTS prochází každý druhý rok revizí a dalším zpřísněním podmínek. V současnosti jde o nejvíce komplexní a nejnáročnější biotextilní certifikaci, která je svými požadavky na čistotu a ekologii výroby zcela novým a samostatným kvalitativním stupněm v textilní výrobě.

Certifikuje dva stupně kvality:

a) organic (minimálně 95 % vláken musí mít původ certifikovaný jako „organic“ nebo „organic-in-conversion“, zbylých 5 % je vyhrazeno pro případy potřeby neorganických příměsí (povolené příměsi jsou přísně regulovány); je zakázáno používat GMO příměsi a není možno mísit vlákna stejného typu (tzn. nemůžete potkat 95 % biobavlny + 5 % bavlny) - nejčastěji je oněch 5 % využíváno na příměs elastanu ("lycra") pro výrobky s vysokou zátěží (spodní prádlo, sportovní oblečení atp.). Právě tento certifikát nesou materiály AMWA Organic.


b) made with x % organic materials (minimálně 70 % příze musí mít původ certifikovaný jako „organic“ nebo „organic-in-conversion“, zbylých 30 % je vyhrazeno pro případy potřeby neorganických příměsí, povolené materiály do příměsí jsou přísně regulovány; maximálně 10 % mohou být  recyklovaná a syntetická vlákna, resp. maximálně 25 % pro ponožky, legíny a sportovní oblečení, opět je zakázáno používat GMO příměsi a není možno mísit vlákna stejného typu (tzn. nemůžete potkat 70 % biobavlny + 30 % bavlny)

Chcete se o GOTS dozvědět více?

 

Certifikace na necelé půli cesty:

V České republice stále častější, nejedná se ale v pravém smyslu o biotextil. Jedná se o textilie vyrobené ze surové biobavlny, ale následně již zpracovávané ryze konvenčním způsobem...

Pokud bychom takto vyrobené látky připodobnili k potravinám, jednalo by se o potraviny vyrobené sice ze surovin z ekologického zemědělství, které by však byly při následném zpracování, zjednodušeně řečeno, zasypány obvyklým koktejlem konvenčních chemikálií a "éček" bez sebemenší kontroly, natož pak regulace certifikační autoritou. Takováto potravina by přirozeně ani vzdáleně nemohla být označena jako bio výrobek. Někteří textilní výrobci a zvláště lobby velkých nadnárodních korporací (usilujících s minimálními náklady vytěžit co nejvíce z rozvíjející se "zelené vlny") se o tento zavádějící způsob komunikace však stále snaží, a právě jim na míru byly vytvořeny následující certifikace:

OCS 100 - Organic 100 Content Standard

Organic 100 Content Standard je soukromý certifikát americké nevládní společnosti Textile Exchange, která se zaměřuje na zvýšení udržitelnosti světového textilního průmyslu. Tento certifikát se však vztahuje pouze a jen k podílu vláken z ekologického zemědělství ve výrobku. Pokud na jeho štítku naleznete "Made with/Contains 100% organically grown material", máte jistotu, že byl vyroben z minimálně 95 % surové biobavlny a zbylých 5 % může být jakékoliv konvenční vlákno kromě konvenční bavlny. Nicméně to je vše co tato certifikace pokrývá. Tento cetifikát nezahrnuje absolutně žádná kritéria pro chemické látky a postupy, používané při následném zpracovávání, spřádání, tkaní/pletení, bělení, barvení ani finální úpravy - což znamená, že vše proběhlo konvenčně! Vzhledem k množství jedovatých chemikálií používaných v konvenční textilní výrobě se v případě této certifikace jedná pouze o marginální úlevu od znečišťování životního prostředí a v neposlední řadě, pro koncového uživatele takto certifikované výrobky nepředstavují ze zdravotního hlediska a zřejmých důvodů ani zdaleka takovou úlevu od chemické zátěže organismu jako v případě bio certifikované výroby...

OCS 100 žádným způsobem nereguluje ani bezpečné a etické pracovní podmínky, natož pak férové finanční ohodnocení. Nezřídka životu nebezpečné pracovní podmínky jsou v případě konvenčního textilního průmyslu v zemích třetího světa, kde se textil v drtivé většině vyrábí, již velmi dobře zdokumentovaným, ale bohužel stále ještě chronickým problémem. Protože OCS 100 ani tento problém neadresuje, ani samotné výrobce do jejich zlepšování nic netlačí...

Organic Blended Content Standard

Stejně jako výše uvedená certifikace s tím rozdílem, že v tomto případě se ve výrobku nachází minimálně 5 % a maximálně 95 % vláken z ekologického zemědělství (obsah bio vláken nad 5 % je výslovně uveden, pokud na štítku žádný procentuálním podíl nenajdete, je obsah bio vláken na minimální možné hranici, tj. 5 %). Zbylé procento vláken ve výrobku může být jakékoliv vlákno. Stejně jako u certifikátu OCS 100, ani zde se neuvádí žádná pravidla pro celé následné zpracovávání surových přízí do podoby finálního výrobku - což znamená, že proběhlo konvenčně. Taktéž ani zde nejsou nijak ošetřeny ani bezpečné a etické pracovní podmínky.

 

Obzvláštní pozor je třeba si dávat na záměrně volené marketingové výroky "vyrobeno z biobavlny", "z biobavlny" a podobné, které jsou de jure sice správně, ale ve srovnání s tím, na co jsme zvyklí z oblasti biopotravin, mohou být pro neinformovaného spotřebitele obzvláště silně zavádějící. Vždy je třeba znát jaký certifikát výrobek nese a zda-li se vztahuje i na kompletní zpracování tak, jak jsme zvyklí u biopotravin. Volbou výrobků s těmito částečnými certifikacemi tudíž pouze a jen podporujete pěstitele biobavlny, ale s kompletní biotextilní výrobou kontrolující čistotu a etiku v celém procesu od semínka až po finální výrobek (např. GOTS - Global Organic Textile Standard) se tyto výrobky svými velmi omezenými benefity ani vzdáleně srovnávat nedají, což je v podstatě také jediným a hlavním důvodem jejich výrazně nižší ceny, a otázka jestli má takto certifikovaný výrobek pro Vás smysl zůstává jen na Vás. Výrobce své "za málo peněz hodně muziky" získal, pro spotřebitele je to v tomto připadě spíš naopak.

 

Etické certifikace:

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 80

Fair Wear

Tato nadace se zaměřuje na zlepšení sociálních podmínek v oblasti oděvního průmyslu. Členské společnosti se zavazují k implementaci Code of Labour Practices do celého řetězu dodavatelů, který zahrnuje tyto standardy: lidé si vybírají zaměstnání na základě svobodné vůle; vyloučení diskriminace; zákaz práce dětí mladších 15 let; zaměstnanci mají právo vstoupit do odborů; zásada minimálních platů; regulovaná pracovní doba; zdravé a bezpečné pracovní prostředí; právně závazný pracovní vztah.

:: další článek - Životní cyklus bavlníku ::

Biobavlněný newsletter?