Zajímavé odkazy

Stránky jsou optimalizovány pro Firefox a Operu. Pro správné fungování obchodu je třeba mít zapnuty cookies.

Přátelé, partneři a zajímavé odkazy

Tyto stránky jsou optimalizovány pro prohlížeče Firefox a Opera.

Pro správné fungování obchodu je třeba mít zapnuty cookies.

Co zaručuje biotextilní certifikace GOTS?

GOTS, neboli Global Organic Textile Standard je nejpřísnější mezinárodní biotextilní certifikace. Zajišťuje ekologickou čistotu výroby i konečného výrobku, čímž chrání životní prostředí, zdraví lidí zaměstnaných ve výrobě a v neposlední řadě i uživatelů biotextilu. GOTS má podrobně zpracovány i požadavky na bezpečné a lidsky důstojné pracovní podmínky.

Zajímá Vás, co konkrétně znamená, je-li látka certifikována GOTS?

  • je vyrobena z přírodních bio vláken pocházejících z certifikovaného ekologického zemědělství (v některých případech s příměsmi – více viz dále)
  • celé následné složité a mnohastupňové zpracování bio vláken na hotovou látku probíhá dle velice striktních standardů GOTS

Surový materiál – bio vlákna

Drtivou většinu světové biotextilní výroby tvoří zpracovávání biobavlněných vláken, avšak vyrábí se též biolen, biohedvábí (někdy též mírumilovné), biovlna a podobně.

Společným jmenovatelem všech těchto materiálů je jejich čistota – během pěstování v režimu ekologického zemědělství jsou povoleny pouze zdravotně a ekologicky nezávadné postřiky a hnojiva, velmi často se používají výtažky z místních přírodních zdrojů, na hnojení hnůj a kompost, alternativní postupy využívající přirozené přírodní procesy (jako např. rostlinné pasti, lákání predátorů škůdců pěstované plodiny apod.). Díky tomu se bio vlákna již ve fázi surového materiálu vyhýbají mnoha a mnoha postřikům nebezpečných chemikálií (která se používají v konvenčním zemědělství a na vláknech již v této prvotní fázi ulpívají). Je samozřejmě zcela zakázáno používat GMO plodiny.

Zpracovávání

Surová biovlákna musí projít řadou výrobních kroků, než se z nich stanou hotové látky. Musí se vyčistit, spříst, vybělit a nabarvit, utkat či uplést a na závěr se hotové látky ještě ošetřují. Biotextilní standardy GOTS povolují používání pouze takových postupů a sloučenin, které jsou ekologicky i zdravotně šetrné, mnohdy připravené z přírodních surovin – výsledné textilní látky jsou díky tomu nezávadné, příjemné a měkké na dotek, a jsou-li kvalitně zpracované (i v biotextilní výrobě se dá setkat s technologicky nekvalitním zrpacováním), měly by i déle vydržet kvůli absenci mnoha desítek ošetření agresivními rozežírajícími chemikáliemi, v konvenční textilní výrobě běžně používanými.

Díky tomu, že jsou vyloučeny škodlivé chemikálie, je i odpadní voda čistější a vždy prochází řádnou úpravou, než je vypuštěna zpět do přírody. Dochází tím k zásadní ochraně životního prostředí. Konvenční textilní průmysl je totiž jedním z nejvíce ekologicky zatěžujících průmyslových odvětví na světě - právě díky obrovskému množství chemikálií spotřebovávaných ve složitém výrobním postupu a množství vody, které se tím zamoří a nevyčištěné z továren vypouští.

Stálé snižování spotřeby elektrické energie a vody na výrobu je další z dlouhodobých a každoročně sledovaných závazků biotextilních výroben, stejně jako minimalizace odpadu. Mimochodem, vzhledem k tomu, že řada úprav se v biotextilní výrobě provádí sloučeninami získávanými z přírodnin, je tento odpad možno následně jednoduše kompostovat.

GOTS rozlišuje dvě úrovně čistoty neboli obsahu bio certifikovaných vláken ve výrobku, prakticky se setkáte především s tou první, přísnější:

Organic

Výrobek certifikovaný jako „organic“ obsahuje minimálně 95 % bio certifikovaných vláken. Zbývající procenta připadají buď na konvenční přírodní vlákna (s vyloučením vláken z GMO rostlin, konvenční bavlny a angorské vlny), regenerovaná celulózová vlákna (viskóza, modal, lyocell, atp.) - tato mohou být i recyklovaná či pocházet z bio suroviny, syntetická vlákna (povolen je jen polyamid, polypropylen, elastan a recyklovaný polyester), ocelová a minerální vlákna (s vyloučením azbestu, uhlíku a stříbra – vyloučení nanotechnologií).

Drtivá většina materiálů certifikovaných jako organic se však skládá buď ze 100% bio vláken nebo s příměsí elastanu kvůli zvýšení pružnosti pro zátěžové aplikace.

Made with x % organic

V tomto případě tvoří minimálně 70 % látky bio certifikovaná vlákna, maximálně 30 % nebio vlákna, z toho je povoleno maximálně 10 % syntetických vláken (resp. max. 25 % pro ponožky, legíny a sportovní oblečení).

V každém případě pro všechny GOTS certifikované textilní materiály platí velmi přísné (bio certifikovaná výroba je v současnosti nejčistší způsob textilní výroby na světě) limity pro zbytková residua, která dalece překračují legislativní kritéria pro kvalitu textilu v EU a ČR a dokonce i nároky na residua v textilu určeném pro kojence.

GOTS má v sobě zakotveny i rozsáhlé požadavky na etickou stránku výroby.

Všechny následující body vypadají jako něco samozřejmého. Pracovní podmínky na této úrovni v textilních továrnách v chudých státech světa (kde se v současnosti vyrábí drtivá většina světové textilní produkce) bohužel ale v současnosti zajišťuje právě pouze bio certifikace standardy GOTS nebo certifikace Fairtrade. Biotextil tak ze sociálního hlediska pro rozumně smýšlejícího člověka představuje cosi, co by mělo být v ideálním světě standardem napříč celou textilní výrobou a lidem dává mimo jiné možnost si vybrat eticky vyprodukované výrobky a podpořit to, jak by chtěli, aby tento svět vypadal...

Svoboda zaměstnání

Nejsou povoleny žádné donucovací prostředky ke vstupu do zaměstnání a po upozornění s dostatečným předstihem mohou lidé práci opustit. Neexistuje jakékoliv zadržování lidí v zaměstnání proti jejich vůli.

Svoboda kolektivního vyjednávání

Všichni pracovníci mohou vstoupit či vytvořit odbory a kolektivně vyjednávat. Představitelé zaměstnanců nejsou za svou funkci v odborech diskriminováni a mají možnost ji vykonávat i na pracovišti.

Bezpečnost a čistota pracoviště

Zaměstnavatel vytváří bezpečné a čisté pracovní prostředí a poskytuje zaměstnancům potřebné ochranné pomůcky. Školí je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a nouzové evakuace. Zaměstnanci mají přístup k čistým toaletám, pitné vodě, volitelně též k prostoru pro odpočinek, jídelně a čistému uskladnění potravin. Tam, kde zaměstnavatel poskytuje ubytování, je čisté, bezpečné a uspokojuje základní lidské potřeby.

Zákaz dětské práce

Dětská práce je zakázána. Zaměstnatel navíc vytváří či přispívá k programům, které zajišťují přemisťování dětských pracovníků zpět do školní docházky. Mladí do 18 let nejsou zaměstnáváni na noční směny nebo na nebepečné práce. Vše probíhá v souladu s ILO.

Životní minimum

Odměna za práci odpovídá nejméně zákonnému minimu či průmyslovému benchmarku – podle toho, co je vyšší. V každém případě jsou platy lidí vždy dostatečné, aby umožňovaly uspokojení základních životních potřeb a možnost vytváření úspor.

Pracovní doba nesmí být přehnaná

Pracovní doba odpovídá místní legislativě nebo průmyslovému benchmarku, podle toho, co poskytuje zaměstnancům lepší ochranu. Pracovní doba na pravidelné bázi nepřesahuje 48 hodin týdně a průměrně mají pracovníci alespoň 1 den volna za týden. Přesčasy jsou dobrovolné a nepřekračují 12 hodin týdně, nejsou vyžadovány pravidelně a jsou odměňovány příplatkem.

Ochrana před diskriminací

Diskriminace (založena na rase, kastě, národnosti, náboženském vyznání, věku, handicapu, pohlaví, rodinném stavu, sexuální orientaci, členství v odborech nebo politickém přesvědčení) není povolena – ať už při najímání, kompenzacích, přístupu ke školení, povýšení, ukončení pracovního poměru nebo odchodu do důchodu.

Stálé zaměstnání

Pracovní vztah je založen na základě platné legislativy. Závazky k zaměstnancům nejsou obcházeny najímáním subdodavatelů, prací z domova nebo přehnaným počtem smluv na dobu určitou.

Zákaz hrubého a nehumánního zacházení

Fyzické zneužívání, výhrůžný fyzickým týráním, sexuální či jakékoliv obtěžování a slovní nadávky či jakékoliv jiné zastrašování je zcela zakázáno.

 

Biobavlněný newsletter?